Musisz uaktualnić Flash Player'a SprawdŸ jakš posiadasz aktualnie wersję..

Witamy na naszej stronie internetowej!

Zapraszamy do wirtualnego odwiedzania i poznawania malowniczych okolic Podbrodzia i Święcian na Wileńszczyźnie, do 1939 r. wchodzących w skład powiatu święciańskiego woj. wileńskiego, należącego wówczas do Polski, a obecnie położonych w rejonie święciańskim na północno-wschodniej Litwie, częściowo także na Białorusi, w rejonie ostrowieckim należącym do obwodu grodzieńskiego. Znajdziecie tu Państwo informacje na temat historii, zabytków wielu wiosek, małych zaścianków, dawnych i obecnych miasteczek, zupełnie nieznanych i niezwykle rzadko odwiedzanych przez przybyszów spoza Litwy.

Chcielibyśmy poprzez Internet zainteresować turystów i miłośników historii, architektury, a także pięknej, nieskażonej jeszcze przez działanie człowieka przyrody, tym regionem, będącym jednocześnie pograniczem tak geograficznym, jak i kulturowym - mieszkają tu bowiem obok siebie Polacy, Litwini, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy, a katolicy obok prawosławnych i staroobrzędowców.

W naszej pracy skupiliśmy się głównie na południowej części dawnego powiatu święciańskiego w granicach z 1939 r. - obecnie obszar ten przedziela granica litewsko-białoruska. Podane informacje stanowią w części wynik naszych badań terenowych - sprawdzania aktualnego stanu zachowania wielu zabytków, a także spisywanych na miejscu relacji mieszkańców, jak również analizy dostępnych materiałów - książek, dokumentów, opracowań historycznych i turystycznych, artykułów prasowych, map itp., których listę zamieszczamy na naszej stronie. Opis miejscowości przedstawiony został w postaci propozycji tras turystycznych (po polsku i angielsku), uzupełnionych galeriami: fotografii współczesnych wykonanych przez nas w latach 1998-2013, fotografii z lat 1945-1990 i 1939-1945 oraz starych pocztówek i fotografii do 1939 r., pochodzących z naszych zbiorów, a także ofiarowanych nam przez czytelników-gości odwiedzających naszą stronę. Dodatkowo na naszej stronie znajdą Państwo galerie tematyczne: "Dokumenty", "Dawniej i dziś", "Genealogia święciańska", "Znani i zasłużeni obywatele powiatu święciańskiego", "Zułów na starej fotografii 1935-1939" oraz fotoreportaże na temat wybranych zabytków historycznych, ciekawych krajoznawczo miejsc i interesujących wydarzeń lokalnych. Zamieściliśmy również zeskanowane niemieckie i polskie wojskowe mapy tych terenów z lat 1917-1937, rosyjskie mapy z 1796 r., 1868 r. oraz z lat 1913-1915, radzieckie mapy wojskowe z lat 1984-1986, a także fragment litewskiej współczesnej mapy, co umożliwi Państwu lepszą orientację w terenie i odnalezienie poszczególnych miejscowości.

W okresie od lipca 2006 r. do marca 2009 r. działaliśmy pod adresem podbrodzie.pl. Obecnie nasza strona internetowa działa pod dwoma adresami: podbrodzie.info.pl oraz podbrodzie.pl.

Jest to inicjatywa pionierska - pierwsza prywatna strona internetowa, opisująca okolice Podbrodzia i Święcian, toteż zachęcamy Państwa do uzupełniania podanych przez nas wiadomości, a tym samym współtworzenia naszego projektu. Prosimy także o opinie i uwagi na temat naszej strony poprzez wpisy w księdze gości lub kontakt e-mailowy. Informacje na temat naszego projektu można odnaleźć także w bazie danych archiwów społecznych, prowadzonej przez Ośrodek Karta.


Więcej o projekcie "Podbrodzie i okolice / Wirtualna Wileńszczyzna" (szczegółowa charakterystyka projektu).

Do zobaczenia na Wileńszczyźnie - ziemi rodzinnej Marszałka Józefa Piłsudskiego, na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Obojga Narodów! 
                                        
Inesa i Jacek Szulscy  


Welcome to our website!

We would like to invite you to virtual visit and meet the scenic, picturesque surroundings of Podbrodzie and Święciany in Wileńszczyzna region, until 1939 in Święciany district, Wilno (Vilna) voivodship Eastern Poland, now situated partly in north-east of Lithuania, and also in part of Belarus, in Ostrowiec district. You can find here more informations about history, historical monuments, many villages and small towns, completely unknown and also rarely visited by newcomers-tourists out of Lithuania. 

We would like to show by Internet, for the tourists and people who groove on history and also beautiful and uncontaminated nature, whole wealth and beauty of the Podbrodzie and Święciany region, which is not only the frontier of the countries but also of many cultures – there live abreast Poles, Lithuanians, Russians, Belarusians and Ukrainians, and also together Catholics, Orthodox and Russian Old Believers. We generally describe the south part of the former (before 1939) Święciany district – nowadays divided by the Lithuanian-Belarusian border line. All of the informations which we present on our website are the result of our scientific exploration and sightseeings in that land – we collect informations about actual condition of the historical monuments there and also save memories of the inhabitants from that region. We also researched historical books, press coverages, other documents, maps which list you can find on our website. The descriptions of the places have been prepared as sightseeing routes (in Polish and English versions). We have added also few photo galleries: nowadays photos made by us from 1998 to 2013, photos from the periods 1945-1990 and 1939-1945, and also old postcards and photos made until 1939, which we collect and also received from the guests who visited our website. Additionally you can find on our website new thematic galleries: "Documents", "Once and presently", "Genealogy of Święciany district", "Noted and meritorious citizens of Święciany district", "Zułów on old photo 1935-1939" and photo reports about selected historical monuments, interesting places and local events. We also scanned and included in our website German and Polish military maps of that land from period 1917-1937, Russian maps from 1796, 1868 and 1913-1915, Soviet maps from 1984-1986 and also a part of the new actual Lithuanian map – it can help you to find your requested places.
Since July 2006 until March 2009 we have been operated on podbrodzie.pl domain – nowadays our website exists on podbrodzie.info.pl and podbrodzie.pl domains.

This is the first private website describing surroundings of Podbrodzie and Święciany - we currently add new photos and make changes in sightseeing routes texts, so we would like to kindly invite you to cooperation, and ask you for your impressions, comments, remarks about our project. You can do that by e-mail or by guest book which you can also find on our website.

See you in Wileńszczyzna (Vilna) region!

Inesa i Jacek Szulscy

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2017 r.
Last updated on 13 January 2017


Materiały, zamieszczone na stronie podbrodzie.info.pl są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autorów i właścicieli jest zabronione.

The contents of podbrodzie.info.pl website are protected by copyright law.
Copying and distribution without authors and owners permission prohibited.

Dėmesio: podbrodzie.info.pl tinklalapio medžiagą kopijuoti ir platinti be raštiško nuotraukų autorių ir savininkų sutikimo draudžiama
.


Copyright © 2009-2017 Jacek Szulski / podbrodzie.info.pl
 

 

 

 
Wykonanie: Strony Internetowe Cake